Hướng dẫn đăng nhập phần mềm trên điện thoại, ipad

Hướng dẫn đăng nhập phần mềm trên điện thoại, ipad

Bước 1: 

Vào trình duyệt web trên điện thoại, ipad và nhập địa chỉ website: rainbows.vn vào

 

Bước 2:

Bấm vào tùy chọn 3 gạch ngang (như hình) để vào tùy chọn và chọn luyện tập online

Bước 3:

Đăng nhập bằng tài khoản đã có, hoặc đăng ký tài khoản mới

Bước 4: 

Bấm vào dấu 3 gạch ngang để chọn "luyện tập online" nếu sử dụng phần mềm luyện tập hoặc chọn "học trực tuyến" để xem video khóa học.

Bước 5:

Bấm vào hình bánh răng góc dưới cùng để tùy chọn các thông số và bấm dấu (x) để tắt cài đặt đi.

Bước 6:

Bấm bắt đầu và điền kết quả bài làm hoặc bấm bỏ qua

- Với 15 phút luyện tập đều đặn mỗi ngày. Bé sẽ có khả năng ảo tính tuyệt vời

 

 

 

 

messenger
zalo